Zajęcia logopedyczne prowadzone w naszym ośrodku zaczynają się od przeprowadzenia diagnozy logopedycznej i ustalenia terapii indywidualnej dla każdego dziecka. Terapia ta polega na na korekcji zdiagnozowanej wady wymowy.

Nasz placówka dysponuje kadrą specjalistów logopedów, dzięki czemu każdy uczeń wymagający terapii logopedycznej jest nią w pełni objęty. Zajęcia prowadzone są w przystosowanej do tego celu sali.