ZAJĘCIA REWALIDACYJNE

W ramach zajęć rewalidacyjnych uczniowie naszego Ośrodka mają możliwość doskonalenia umiejętności szkolnych, przezwyciężania trudności, również na płaszczyźnie społecznej, uzupełniania wszelkich zaległości w zdobywaniu wiedzy, czy też utrwalania już zdobytej, z poszczególnych przedmiotów. Prowadzone działania mają na celu usprawnianie zaburzonych funkcji rozwojowych i intelektualnych.