W skład oferty edukacyjnej

Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Zagorzycach

wchodzą:

SZKOŁA PODSTAWOWA dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim.

 

SZKOŁA PODSTAWOWA dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym.

 

SZKOŁA PODSTAWOWA dla uczniów z niepełnosprawnością sprzężoną, autyzmem i zespołem Aspergera .

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim, dla uczniów z niepełnosprawnością sprzężoną, autyzmem i zespołem Aspergera.

W Szkole Branżowej I Stopnia prowadzone są profile zawodowe:

KUCHARZ

Nauka w szkole Branżowej pierwszego stopnia na profilu kucharz trwa trzy lata i kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. Uczniowie odbywają praktykę zawodu w pracowni gastronomicznej. Przez trzy lata nauki uczą się sporządzać potrawy o różnym stopniu trudności. Młodzież oprócz zajęć praktycznych uczy się też wiedzy teoretycznej, w ramach przedmiotów zawodowych tj.:

  • technologia gastronomiczna z towaroznawstwem
  • wyposażenie w gastronomii
  • bezpieczeństwo i higiena pracy
  • prowadzenie działalności gospodarczej w gastronomii

Po zdaniu egzaminu zawodowego (teoretycznego i praktycznego) uczniowie uzyskują dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

OGRODNIK

Szkoła kształci młodzież w trzyletnim cyklu nauczania. Ma na celu zapewnienie uczniom wykształcenia ogólnego i zawodowego niezbędnego do wykonywania zawodu. Absolwenci szkoły Branżowej pierwszego stopnia uzyskują wiedzę i umiejętności pozwalające im podjąć pracę jako ogrodnik. Uczniowie odbywają praktykę na terenie ośrodka i internatu. Wykonują różne prace związane z uprawą i pielęgnacją roślin ozdobnych, warzyw i owoców. Pielęgnują tereny zieleni w ogrodzie dobierając maszyny i narzędzia. Uprawiają glebę, nawożą, wysiewają nasiona i wysadzają rośliny ogrodowe, zwalczają szkodniki i chwasty w ogrodzie. Szkoła bowiem dysponuje poletkami uprawnymi, szklarniami i sadem z tradycyjnymi odmianami drzew owocowych.

Po zdaniu egzaminu zawodowego (teoretycznego i praktycznego) uczniowie uzyskują dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

 

PRACOWNIK POMOCNICZY OBSŁUGI HOTELOWEJ

 

 

 ZAPEWNIAMY NIEODPŁATNE ODBYWANIE PRAKTYK

 

SZKOŁA   PRZYSPOSABIAJĄCA  DO  PRACY

dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym, znacznym,  dla uczniów z niepełnosprawnością sprzężoną, autyzmem i zespołem Aspergera.

I N T E R N A T

Podobnie jak pozostałe podmioty SOSW w Zagorzycach to  edukacyjna placówka koedukacyjna służąca dzieciom i młodzieży w wieku od 6 do 24 lat, niepełnosprawnym intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym oraz z niepełnosprawnością sprzężoną, autyzmem i zespołem Aspergera. W internacie zapewniamy opiekę 24 h/dobę przez 7 dni w tygodniu. Oferujemy bardzo dobre warunki noclegowe, sanitarne i żywieniowe – smaczne posiłki przygotowywane i serwowane w nowoczesnej kuchni. Zmodernizowanej dzięki rządowemu programowi – „Posiłek w szkole”. Obecnie trwają prace remontowe w pomieszczeniach sypialń, które sfinansował nasz organ prowadzący – Powiat Miechowski.

NASZYM UCZNIOM UMOŻLIWIAMY NIEODPŁATNY POBYT w INTERNACIE SOSW.