ZAJĘCIA REHABILITACYJNE

Jako jeden z nielicznych Ośrodków posiadamy możliwość prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych na terenie placówki, według potrzeb danego ucznia, wymagającego stałej, bądź doraźnej formy rehabilitacji.