Nasza placówka dysponuje dobrze przygotowaną kadrą specjalistów logopedów. Dzięki temu każde dziecko/uczeń wymagający terapii logopedycznej jest nią w pełni otoczony. Zajęcia prowadzone są w bogato wyposażonych gabinetach logopedycznych, pozwalają stymulować rozwój komunikacji
werbalnej. Nasi uczniowie korzystają z komputera z pomocnym i atrakcyjnym oprogramowaniem oraz tabletów, również w celu doskonalenia komunikacji alternatywnej . Z szerokim zastosowaniem wykorzystywane są programy „Logopedia Pro”, „Autyzm Pro”, „MóWik”, „Porusz umysł” i wiele innych.

Zajęcia logopedyczne prowadzone w naszym ośrodku zaczynają się od przeprowadzenia diagnozy logopedycznej i ustalenia terapii indywidualnej dla każdego dziecka. Terapia ta polega na na korekcji zdiagnozowanej wady wymowy, (zakłócenia lub zaburzenia rozwoju mowy), jeszcze przed rozpoczęciem nauki w szkole w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka i Ośrodków Korekcyjno Rehabilitacyjno Opiekuńczych.

Wykorzystujemy bogaty wybór pomocy multimedialnych wspierający również dzieci uczące się mówić, czytać, pisać i uczniowie, którzy utrwalają i
doskonalą wymienione umiejętności.