Informacje

Kadra naszego ośrodka

Pliki do pobrania

Informacje o internacie

Kronika szkolna

Odpis od podatku 1,5%

Jesteśmy Placówką z 50-letnim doświadczeniem w pracy z uczniami  niepełnosprawnymi
intelektualnie w stopniu lekkim, w stopniu umiarkowanym lub znacznym, autyzmem oraz
z niepełnosprawnościami sprzężonymi,

Dla nich prowadzone są obecnie:                                            

1. Wczesne wspomaganie.

2. Szkoła Podstawowa Specjalna
– dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim, w stopniu umiarkowanym lub znacznym, autyzmem oraz
z niepełnosprawnościami sprzężonymi,

– dla uczniów upośledzonym w stopniu umiarkowanym i znacznym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, autyzmem oraz
z niepełnosprawnościami sprzężonymi,

3. Branżowa Szkoła I Stopnia (dla uczniów niepełnoprawnych intelektualnie w stopniu lekkim, autyzmem oraz
z niepełnosprawnościami sprzężonymi) o profilu:

– ogrodnik
– kucharz
– pracownik pomocniczy obsługi hotelowej
– fryzjer

4. Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy (dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym)

5. Internat

Szkoły przeznaczone są dla uczniów posiadających orzeczenie kwalifikacyjne do kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną.

                                   

Skip to content