Nasi podopieczni mają możliwość regularnych wyjazdów na krytą pływalnię, znajdującą się w pobliskim Miechowie. Uczniowie chętnie biorą aktywny udział w zajęciach sprawiających im wiele radości i poprawiających ich stan fizyczny.