ZAGORZYCE

Historia Zagorzyc sięga roku 1163 kiedy to Jaksa herbu Gryf ofiarował dla Bożogrobców wioskę Zagorzyc razem z Miechowem i Komorowem. W 1384 roku klasztor wykupił sołectwo wraz z rolami i łąkami od Jaszka Zagorzyckiego za 30 grzywien srebra. W Zagorzycach posiadali Bożogrobcy duży folwark, młyn nad Cichą i karczmę. Wieś obejmowała 18 łanów kmiecych i kilka zagród. Jan Długosz zanotował nadzwyczajny urodzaj w 1456 roku. Kronikarz podaje, że z samego tylko folwarku zagorzyckiego zebrano „siedem tysięcy kóp pszenicy, rzecz niezwykła- i dla tych, co tego nie widzieli, niewiarygodna”. Zagorzyce rozwijały się wraz ze wzrostem zakonu do kasaty czyli do 1819 roku.

Nasza Szkoła dawniej

Orzeczeniem z dnia 16.VIII.1965 r Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie Kuratorium Okręgu Szkolnego w dniu 1.IX. 1965r otwiera Państwowy Zakład Wychowawczy ze Szkołą Podstawową Specjalną w Zagorzycach.

Kronika Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Zagorzycach

W Zagorzycach istniał drewniany budynek szkolny postawiony własnym kosztem na darowanej kiedyś karczmarówce. Był on stary i nie nadawał się do użytku.

W związku z 1000-leciem Państwa Polskiego władze szkolne postanowiły zbudować w Zagorzycach szkołę – pomnik. Wymagało to wiele trudów i ofiar ze strony mieszkańców wsi.

12 czerwca 1960 roku zostaje wmurowany w fundamenty szkoły akt erekcyjny.

10 września 1961 roku oddano do użytku budynek szkolny dla Szkoły Podstawowej z przeznaczeniem na szkołę i internat.

W 1965 roku ze względu na małą ilość dzieci, władze oświatowe postanowiły zmienić charakter tej szkoły. Zmniejszenie ilości dzieci nastąpiło na skutek masowego wyjazdu mieszkańców do innych miejscowości: Miechowa, Nowej Huty, Śląska i Zagłębia.

18 października 1965 nastąpiło uroczyste otwarcie Państwowego Zakładu Wychowawczego ze Szkołą Podstawową Specjalną w Zagorzycach. Kierownikiem Szkoły Podstawowej została Janina Janiec, a dyrektorem Szkoły Specjalnej i Zakładu Wychowawczego – Roman Latos.

Wiosną 1966 roku zniwelowano pochyłość terenu przed szkołą, na którym powstało boisko szkolne. Zakład otrzymał samochód marki „Nysa”.

W roku 1972 Państwowy Zakład Wychowawczy przejął budynek po Gromadzkiej Radzie Narodowej, w którym mieściła się Szkoła Podstawowa w Zagorzycach.

W okresie wakacji 1978 roku wykonano instalację elektryczną wewnętrzną i zainstalowało piece akumulacyjne.

1 września 1984 zostaje zmieniona nazwa na Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy. Odeszli na emeryturę państwo R. R. Latosowie.

1 września 1985 na stanowisko dyrektora SOSW zostaje powołana p. Krystyna Włodarczyk

1 września 1999 zostaje utworzone Gimnazjum Specjalne dla dzieci z niepełnosprawnością w stopniu lekkim.

1 września 2004 zostaje utworzona Zasadnicza Szkoła Zawodowa o kierunkach kształcenia kucharz i ogrodnik.

W przeprowadzeniu wielu inicjatyw pomaga przyjaciel Ośrodka kapitan Piotr Kuler, który ufundował stroje krakowskie, oraz przekazał ogrodzenie terenu Placówki.

8 czerwca 2006 roku w Ośrodku w Zagorzycach zostaje odznaczony Orderem Uśmiechu – Piotr Kuler.

1 września 2006 zostaje utworzona Szkoła Przysposabiająca do Pracy dla dzieci z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym.

W 2007 roku zostaje otwarta sala pamięci ukazującą życie i dokonania kapitana Piotra Kulera

1 września 2009 roku odeszła na emeryturę pani dyr. Krystyna Włodarczyk, na stanowisko dyrektora SOSW został powołany Rafał Zagórski.

W 2010 roku zostaje uruchomiony Oddział Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieci, a w Zasadniczej Szkole Zawodowej kierunki – fryzjer i pracownik pomocniczy obsługi hotelowej.

Ośrodek podejmuje i organizuje wiele inicjatyw działając na rzecz dzieci i młodzieży stwarzając im warunki ciepła rodzinnego jak również tworząc możliwości rozwoju społecznego i integracji środowiskowej. Szkoła rozwija talenty i zainteresowania dzieci, pozwalając im odkryć ich mocne strony w konkursach, występach, przeglądach. Ośrodek przybliża uczniom życie społeczne poprzez liczne wycieczki, wyjazdy i udział w licznych uroczystościach. Szkoła staje się Ośrodkiem, gdzie przybywają osoby znane i cenione w świecie nauki, sportu, kultury, historii.

W czerwcu 2011 roku zostaje utworzony Uczniowski Klub Sportowy „Gryf”.

W listopadzie 2011 roku na placu przy budynku, powstaje plac zabaw dla najmłodszych uczniów.

W roku 2013 w ramach obchodów 850-lecia lokacji Zagorzyc zostaje wmurowana w Placówce pamiątkowa tablica.

14 października 2013 Ośrodek otrzymuje patrona – Jaksę herbu „Gryf”

12 czerwca 2014 zostaje przekazany Ośrodkowi sztandar, ufundowany przez sołtysa Zagorzyc Stanisława Szczepę.

9 grudnia 2015 roku Ośrodek organizuje I Przegląd kolęd i pastorałek szkół specjalnych „Leć kolędo w świat”.

19 maja 2016 odbywa się jubileuszowa gala 50-lecia Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Zagorzycach.