ZAJĘCIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE

Nasza placówka oferuje również zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, które są rodzajem terapii pedagogicznej ukierunkowanej na korygowanie i kompensowanie zaburzeń psychoruchowych dziecka. Pomagają one w przezwyciężaniu kłopotów, robieniu postępów i osiąganiu sukcesów przez ucznia.