Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
im. Jaksy herbu Gryf
w Zagorzycach
32-200 Miechów

sekretariat tel./fax:(41) 38-312-17
dyrektor tel. (41) 38-344-90
wicedyrektor tel. (41) 38-301-40

email: sekretariat@szkolazagorzyce.pl
sosw_zagorzyce@gazeta.pl

Ośrodek zlokalizowany jest w terenie wiejskim. Usytuowanie to staramy się wykorzystać w aspekcie wychowania uczniów przez pracę. Nasi uczniowie opiekują się przyszkolnym sadem i warzywnikiem. Nieodległe położenie miasta Miechowa (2 km) sprawia, iż wykorzystujemy jego bazę oświatowo – kulturalną wzbogacając i urozmaicając prowadzone zajęcia dydaktyczne.