Kadra pedagogiczna

 

Wojciech Pengiel – dyrektor SOSW w Zagorzycach

Nauczyciel logopeda, bibliotekarz, oligofrenopedagog, specjalista z zakresu edukacji, terapii i wspomagania osób ze spektrum autyzmu. Ukończone studia podyplomowe z zakresu zarządzania oświatą i organizacji pomocy społecznej.

Maria Kluza – wicedyrektor SOSW w Zagorzycach,

Nauczyciel języka polskiego, pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej z logopedią, oligofrenopedagog, specjalista z zakresu edukacji, terapii i wspomagania osób ze spektrum autyzmu. Ukończone studia podyplomowe z zakresu zarządzania oświatą.

Elżbieta Chmerapsycholog, psychoterapeuta poznawczo – behawioralny, nauczyciel pedagogiki
wczesnoszkolnej z rewalidacją, specjalista z zakresu edukacji, terapii i wspomagania osób ze spektrum autyzmu.

Elżbieta Duniec nauczyciel fizyki i matematyki z elementami informatyki, pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej. oligofrenopedagog, specjalista z zakresu edukacji, terapii i wspomagania osób ze spektrum autyzmu.

Marta Jamroży nauczyciel przedmiotów zawodowych: techniki żywienia i usług gastronomicznych, edukacji informatycznej, pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej, oligofrenopedagog, specjalista z zakresu edukacji, terapii i wspomagania osób ze spektrum autyzmu.

Dorota Regucka logopeda, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej z terapią pedagogiczną, oligofrenopedagog, specjalista z zakresu edukacji, terapii i wspomagania osób ze spektrum autyzmu.

Marzena Caba nauczyciel informatyki, pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej, oligofrenopedagog, specjalista z zakresu edukacji, terapii i wspomagania osób ze spektrum autyzmu.

Zbigniew Łojewski –  nauczyciel muzyki i wychowania fizycznego, oligofrenopedagog.Jadwiga Stano – nauczyciel religii i informatyki, oligofrenopedagog, specjalista z zakresu edukacji, terapii i wspomagania osób ze spektrum autyzmu i arteterapii.

Anna Piec – Surdopedagog, tyflopedagog, oligofrenopedagog, specjalista w zakresie terapii i wspierania uczniów z autyzmem i zespołem Aspergera. Pedagog specjalny w zakresie gimnastyki korekcyjnej, specjalista z zakresu profilaktyki społecznej i terapii uzależnień.

Tatiana Jaźwiec pedagog szkolny, oligofrenopedagog, specjalista z zakresu edukacji, terapii i wspomagania osób ze spektrum autyzmu.

 Marlena Sroga – nauczyciel języka angielskiego, nauczyciel przedmiotów zawodowych: przedmiotów hotelarsko – gastronomicznych, oligofrenopedagog, specjalista z zakresu edukacji, terapii i wspomagania osób ze spektrum autyzmu i arteterapii.

 

Anna Kopeć – logopeda, specjalista z zakresu pedagogiki szkolnej i środowiskowej.


Magdalena Regucka – Deńca – logopeda, oligofrenopedagog. Nauczyciel grup wychowawczych w internacie.

 

Joanna Otak nauczyciel pedagogiki wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog. Nauczyciel grup wychowawczych w internacie.

 

Radosław Kluza nauczyciel historii, nauczyciel – pedagog specjalny, specjalista z zakresu edukacji, terapii i wspomagania osób ze spektrum autyzmu.

 

Jolanta Michta –  nauczyciel chemii, biologii, wychowania fizycznego i pedagogiki wczesnoszkolnej. Oligofrenopedagog, specjalista w zakresie terapii i wspierania uczniów z autyzmem i zespołem Aspergera oraz rehabilitacji narządów ruchu i korekcji wad postawy.
Nauczyciel grup wychowawczych w internacie.

 

Katarzyna Łukawska – nauczyciel języka polskiego, oligofrenopedagog, specjalista z zakresu edukacji, terapii i wspomagania osób ze spektrum autyzmu i arteterapii.

 

Anna Białek – nauczyciel przedmiotów ekonomicznych, oligofrenopedagog. Nauczyciel grup wychowawczych w internacie.


Izabela Górnik – nauczyciel wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, pedagog szkolny, oligofrenopedagog. Nauczyciel grup wychowawczych w internacie.

 

 Magdalena Zdzisławska – Dudek nauczyciel przedmiotów zawodowych: rolnictwo i ogrodnictwo, oligofrenopedagog, specjalista z zakresu edukacji, terapii i wspomagania osób ze spektrum autyzmu. Nauczyciel grup wychowawczych w internacie.

 Iwona Piwowarska nauczyciel techniki, plastyki, muzyki i geografii, nauczyciel zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej z terapią pedagogiczną, oligofrenopedagog, specjalista z zakresu edukacji, terapii i wspomagania osób ze spektrum autyzmu.


Izabela Bystrzanowska nauczyciel geografii, oligofrenopedagog. Nauczyciel grup wychowawczych w internacie.

Jerzy Czernikiewicz nauczyciel języka francuskiego i informatyki, oligofrenopedagog. Nauczyciel przedmiotów zawodowych: przedmiotów hotelarsko – gastronomicznych, oligofrenopedagog.

Rafał Gawęcki – nauczyciel nauczania początkowego. Oligofrenopedagog. Nauczyciel grup wychowawczych w internacie.

 

Iwona Zagórska  –  nauczyciel historii, WOS, przedsiębiorczości i wychowania fizycznego. Oligofrenopedagog,

Roma Zaprzalska – nauczyciel języka polskiego, języka angielskiego. Oligofrenopedagog i bibliotekarz. Nauczyciel grup wychowawczych w internacie.

 

Anna Gierat – nauczyciel/instruktor praktycznej nauki zawodu: ogrodnik, oligofrenopedagog.

 

Marzena Łoś – nauczyciel/instruktor praktycznej nauki zawodu: kucharz, oligofrenopedagog.