Szkoła Podstawowa

KLASA I-V

KLASA VI-VII

ZESPÓŁ EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNY „A”

ZESPÓŁ EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNY „B”

Branżowa Szkoła I Stopnia

KLASA I-II (na podbudowie Szkoły Podstawowej)

KLASA II-III (na podbudowie Gimnazjum)

SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY

KLASA I-II

KLASA III