ZAJĘCIA REWALIDACYJNE

Celem zajęć rewalidacyjnych jest przywrócenie osobie niepełnosprawnej możliwie optymalnego funkcjonowania w społeczeństwie, czyli zmierzanie do najpełniejszego jej rozwoju z wykorzystaniem bogatych zasobów specjalistycznych Ośrodka.

Nasi specjaliści kierują swe oddziaływania dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym, niepełnosprawnościami sprzężonymi, autyzmem i zespołem Aspergera.

W ramach zajęć rewalidacyjnych uczniowie naszego Ośrodka mają możliwość doskonalenia umiejętności szkolnych, przezwyciężania trudności, również na płaszczyźnie społecznej, uzupełniania wszelkich zaległości w zdobywaniu wiedzy, czy też utrwalania już zdobytej, z poszczególnych przedmiotów. Prowadzone działania mają na celu usprawnianie zaburzonych funkcji rozwojowych i intelektualnych.