INTERNAT

Ośrodek od wielu lat prowadzi Internat dla uczniów uczęszczających do naszych szkół, zapewniając im całodobową opiekę, wyżywienie, bardzo dobre warunki mieszkaniowe i sanitarne. Po zajęciach również znajdują się pod czujnym okiem wychowawców, którzy wspomagają proces dydaktyczny, wspierają także emocjonalnie, czy też dbają o bezpieczeństwo i zdrowie uczniów. Internat realizuje m.in. program „Ciekawych sobót i niedziel” oraz stale współpracuje z kadrą wszystkich zespołów klasowych w celu wszechstronnego rozwoju podopiecznych.