Koło plastyczne

Uczestnicząc w kole plastycznym uczniowie nasi rozbudzają i rozwijają wrażliwość estetyczną, indywidualne zdolności twórcze, wyobraźnię oraz ćwiczą twórcze myślenie. Jest to możliwe dzięki pobudzaniu ich kreatywności oraz doskonaleniu sprawności manualnych. Uczniowie uczestnicząc w zajęciach rozwijają swoje zainteresowania plastyczne. Panująca atmosfera przyjaznej, twórczej pracy sprzyja powstawaniu więzi w grupie, wyzwala u dzieci radość tworzenia i wiarę we własne uzdolnienia. Różnorodna tematyka wykonywanych prac stwarza możliwości poznawania wielu technik plastycznych, uczniowie mogą eksperymentować tworząc ciekawe, bogate i pomysłowe prace.

Koło fotograficzno-krajoznawcze

Uczestniczenie w kole fotograficzno-krajoznawczym pozwala rozwijać zainteresowania artystyczne uczniów oraz rozbudzać ciekawości w dziedzinie krajoznawczej, ukazywać piękno świata, w tym ziemi ojczystej a poprzez to kształtować również postawy patriotyczne.

Podczas zajęć uczniowie rozwijają zainteresowania sztuką fotograficzną oraz nabywają umiejętności fotografowania. Wyrabiają sobie smak artystyczny, poczucie piękna, wrażliwości. Nabywają umiejętności posługiwania się aparatem fotograficznym oraz rozwijają zainteresowania kulturą i pięknem własnego regionu.

Fotograficzne metamorfozy

Igor W

Zima w obiektywie

Koło kulinarne

Koło kulinarne na celu rozwijanie zainteresowań uczniów sztuką kulinarną, przygotowaniem potraw i ich wyeksponowaniem. W czasie zajęć poruszane są także takie tematy jak: BHP w pracowni, wartości odżywcze warzyw i owoców. W czasie zajęć uczniowie przygotowują potrawy, ciasta, desery, poznają czynności kulinarne wymagające połączenia teorii z praktyką w celu wykonania poszczególnych potraw. Uczą się  nakrywania do stołu, odpowiedniego zachowania się podczas posiłku. Uczniowie, którzy uczestniczą w zajęciach uczą się obsługi różnych urządzeń gospodarstwa domowego wykorzystywanych w codziennym przygotowaniu potraw (czajnik elektryczny, kuchenka mikrofalowa, robot kuchenny, piekarnik, toster, kuchenka elektryczna). Dzięki tym zajęciom uczniowie się integrują, uczą współpracy i współdziałania. Zajęcia kulinarne są bardzo lubiane przez dzieci także ze względu na wspólną degustację wykonywanych potraw.

Koło teatralne

W SOSW aktywnie działa koło teatralne. Edukacja teatralna w naszej szkole służy rozwijaniu aktywności intelektualnej, emocjonalno-społecznej i ruchowej uczniów. Pozwala na realizację dziecięcych marzeń. Jest doskonałą podstawą wszechstronnego rozwoju uczniów, który stanowi nadrzędny cel wszystkich działań pedagogicznych, wychowawczych i opiekuńczych.  

Koło misyjne

Koło misyjne ukierunkowane jest na rozszerzanie życia  duchowego poprzez rozwój osobisty i społeczny. Uczniowie uczą się troszczyć o swoje dobra duchowe i cenić je. Będąc szczęśliwymi mocą swojej wiary pragną dzielić się tym dobrem z innymi.

Misyjne_2
Misyjne_1

Koło taneczne

Kółko taneczne działa w naszej szkole w wymiarze 1 godziny tygodniowo. Należą do niego chętni uczniowie, dla których taniec jest jednym ze sposobów przeżywania i przekazywania emocji, sposobem na  dobrą zabawę i aktywność fizyczną. Celem głównym działalności kółka jest rozwijanie indywidualnych zdolności każdego dziecka, jego inicjatywy, twórczej postawy oraz aktywności i samodzielności.
Konieczność zapamiętania poszczególnych zmian zachodzących w układach tanecznych zmusza do uwagi, szybkiej orientacji, decyzji, uczy przestrzegania ładu i porządku. Przygotowane układy taneczne są prezentowane na uroczystościach szkolnych a także na spotkaniach integracyjnych poza szkołą.

Koło wokalne

Koło muzyczne działające w naszej szkole i jego idea wspólnego muzykowania i rozwijania muzycznych uzdolnień, skupia wokół siebie rozmiłowanych w śpiewie uczniów naszej szkoły. Zajęcia ukierunkowane są na indywidualną  pracę z dzieckiem, wynikającą z jego aktualnych potrzeb emocjonalnych. Uczniowie spotykają się w klasie wyposażonej w instrument klawiszowy oraz zestaw instrumentów perkusyjnych, sprzęt audio, zestaw niezbędnych płyt oraz podręczniki i programy komputerowe.

Celem głównym zajęć jest kształtowanie podstawowych zdolności muzycznych dzieci i ich sprawności psychoruchowych, kształtowanie i rozwijanie słuchu muzycznego stosownie do możliwości dzieci, rozwijanie zdolności motorycznych: szybkości, zwinności, skoczności oraz rozwijanie umiejętności sprawnego poruszania się w rytmie muzyki.

IMG_6452

Koło językowe

Koło językowe skupia grupę uczniów chcących rozwijać swoje zainteresowania językiem angielskim oraz kulturą krajów anglojęzycznych. Uczestnicy kółka mają możliwość obcowania z żywym językiem poprzez różnorodną formę zajęć – tłumaczenia piosenek, filmów, broszur, reklam, odwiedzanie stron anglojęzycznych. Uczniowie ponadto przygotowują przedstawienia językowe, quizy, gazetki tematyczne i okolicznościowe. Biorą także udział w konkursach na temat Wielkiej Brytanii lub Stanów Zjednoczonych Ameryki.