• całodobową opiekę wykwalifikowanych nauczycieli i wychowawców.
  • nieodpłatne miejsca w internacie szkolnym dla uczniów mieszkających poza Miechowem
  • zorganizowany dowóz uczniów z terenu miasta Miechowa
  • pełne wyżywienie w stołówce szkolnej (w przypadkach niskich dochodów odpłatność może być obniżona    lub zniesiona)
  • opiekę pielęgniarską, doraźnie medyczną
  • terapię psychologiczną i logopedyczną
  • zajęcia gimnastyki korekcyjnej
  • zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze
  • zdobycie odpowiednich kwalifikacji zawodowych z odbyciem praktyk na miejscu
  • komplet bezpłatnych podręczników na każdym etapie nauczania