Zajęcia przedmiotowe

Matematyka
Biologia
Wychowanie fizyczne
Język polski
Muzyka
Religia

Zajęcia rewalidacyjne

Badanie psychologiczne
zaj2
Religia
wf
Religia
Badanie psychologiczne
Logopedia

Praktyki uczniowskie

KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII

Nauka w szkole zawodowej trwa trzy lata i kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. Uczniowie odbywają praktykę zawodu w warsztatach szkolnych, oraz w ośrodkowej kuchni. Przez trzy lata nauki uczą się sporządzać potrawy, o różnym stopniu trudności. Młodzież oprócz zajęć praktycznych uczy się też wiedzy teoretycznej, w ramach przedmiotów zawodowych tj.:

  • technologia gastronomiczna z towaroznawstwem
  • podstawy żywienia człowieka,
  • wyposażenie techniczne zakładów gastronomicznych,
  • organizacja bezpieczeństwo i higiena pracy,
  • podstawy rachunkowości gastronomicznej.

Po zdaniu egzaminu zawodowego (pisemnego i praktycznego) uczniowie uzyskują dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, oraz suplement do dyplomu w języku polskim i języku angielskim.

z2

OGRODNIK

Szkoła kształci młodzież w trzyletnim cyklu nauczania. Ma na celu zapewnienie uczniom wykształcenia ogólnego i zawodowego niezbędnego do wykonywania zawodu. Absolwenci Zasadniczej Szkoły Zawodowej uzyskują wiedzę i umiejętności pozwalające im podjąć pracę jako ogrodnik. Uczniowie odbywają praktykę na terenie szkoły i internatu. Wykonują różne prace związane z uprawą i pielęgnacją roślin ozdobnych, warzyw, sadu. Pielęgnują tereny zieleni w ogrodzie dobierając maszyny i narzędzia. Uprawiają glebę, nawożą, wysiewają nasiona i wysadzają rośliny ogrodowe, zwalczają szkodniki i chwasty w ogrodzie. Uczniowie kończący naukę w Zasadniczej Szkole Zawodowej mogą uzyskać:

świadectwo ukończenia Szkoły Zawodowej, po zdaniu egzaminu zawodowego (pisemnego i praktycznego) – dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, oraz suplement do dyplomu w języku polskim i angielskim

z4

Zajęcia w internacie

z2
z5